Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thục
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/bichthucth
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Lập
Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 1240 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3487 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1088 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 229034 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này