Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thị Ngoan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sông Đốc 2
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu GIAO VIEN TIEU HOC
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 72 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3159 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24976 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này