Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Dương Hảo
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/NgaBachHao
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nga Bạch
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi huyện
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 998 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2476 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này