Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Thu Hương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hathuhuong81
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hoà
Quận/huyện Huyện Hưng Hà
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Khanh
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 924 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5601 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này