Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Ngọc Ánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Anhnhung2568
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Kim
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 4
Giới thiệu Giao vien Truong Tieu hoïc Dien Kim, Dien Chau
Xác thực bởi Phạm Hùng Mạnh, Tr­Uong Thcs Vạn Phong
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 314 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2122 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này