Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Đình Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Việt Yên 2
Quận/huyện Huyện Việt Yên
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu http://lophocthem.com
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 128 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29250 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này