Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Ninh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thanhtu05
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hải Quy
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thanh Tùng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 413 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 81 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này