Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vũ Lễ
Quận/huyện Huyện Bắc Sơn
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2683 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11211 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này