Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Cảnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân An
Quận/huyện Huyện Càng Long
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Công Tạo, Đồng Văn Lợi
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1586 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38161 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này