Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Anh Toản
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leanhtoan081972
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Phán
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu cũng thường thường bậc trung
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hải, Trịnh Công Lập
Đã đưa lên 81 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 617 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5144 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này