Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Trọng Ánh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Thắng 2
Quận/huyện Huyện Hàm Tân
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Hữu Sinh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 940 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 61 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này