Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên GS. ThS. NGND. Ngô Tấn Phong
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Dăk Long
Quận/huyện Huyện Đắk Glei
Tỉnh/thành Kon Tum
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1737 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3302 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này