Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Ngọc Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đạ Long
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Trần Nguyên Khôi, Trần Văn Tuấn
Đã đưa lên 332 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1099 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 62647 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này