Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tống Văn Ký
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Giao Thuỷ B
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Lê Văn Thủy, Phạm Ngọc Báo
Đã đưa lên 68 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 15525 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 57 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3448 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này