Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghi Kiều
Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Thị Bích Hằng, Hồ Lam Hà
Đã đưa lên 109 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3566 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 51835 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này