Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Mường Tuổng
Quận/huyện Huyện Đà Bắc
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Hà Tuấn
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1000 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này