Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Đình Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Văn Tám
Quận/huyện Huyện Khánh Vĩnh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1048 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 295 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này