Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nam Trung
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Giới thiệu khong
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Vương Linh
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2065 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này