Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thất Hùng
Quận/huyện Huyện Kinh Môn
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lương Đức Toàn, Nguyễn Văn Như
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 768 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 249 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này