Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Đình Đông - Đăng Dương
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Quang Trung - H. An Lão - Hải Phòng
Tỉnh/thành TP HP
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 204 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2000 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 62 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 245291 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này