Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Hoa Lan
Quận/huyện Thị xã Đông Triều
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Giới thiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Đoàn Thị Hiền, Vũ Thị Miến
Đã đưa lên 119 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 20 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 211232 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này