Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đinh Duy Tú
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Trung Hoá
Quận/huyện Huyện Minh Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 714 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 748 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này