Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Chung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Lư
Quận/huyện Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1291 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 551 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này