Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Văn Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Định Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Định
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 851 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6578 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này