Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Bằng Mai
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nghĩa Hồ
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1907 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18660 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này