Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trân Ba Dương
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị truong thcs kim son
Tỉnh/thành nghe an
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 898 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 965 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này