Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
Giới tính Nam
Website https://giaoductieuhoclt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mai Thuỷ
Quận/huyện Huyện Lệ Thủy
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 87 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 275 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25266 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này