Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thọ Tuân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tuanthu8185
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bù Gia Mập
Quận/huyện Huyện Bù Gia Mập
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Sang, Nham Sy Tan
Đã đưa lên 107 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 296 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21505 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này