Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Từ Chí Linh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thcstapson
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tập Sơn
Quận/huyện Huyện Trà Cú
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Huỳnh Huệ Minh, Thạch Ngọc Chinh
Đã đưa lên 118 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2531 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6107 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này