Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Huấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Thái A
Quận/huyện Huyện An Biên
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Giới thiệu bình thường
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1113 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4486 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này