Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thu Đỉnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chân
Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu GV - TPT Đội giỏi nhiều năm
Xác thực bởi Cù Đức Giáp, Đỗ Ngọc Ngà
Đã đưa lên 79 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1593 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31202 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này