Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hữu Năm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Lâm
Quận/huyện Huyện Khánh Sơn
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Hoàng Phi, Trần Đình Lực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 582 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5228 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này