Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mo Uyen
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/saotim_31787
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đinh Trang Hoà 2
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Lê Thị Kim Chi, Hà Thị Nhung
Đã đưa lên 107 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 435 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1272 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này