Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong THCS SV
Tỉnh/thành Thanh hoa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2153 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9522 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này