Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Ngọc Bích
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS A. Yersin
Quận/huyện Huyện Diên Khánh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1262 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4192 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này