Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGND. Hồ Thành Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Núi Sập
Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu giao vien gioi TP
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2676 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28184 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này