Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện An Dương
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 57 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 12932 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39947 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này