Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trà Mai
Quận/huyện Huyện Nam Trà My
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 5, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 853 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 137 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này