Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên võ thị hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bác Ái
Quận/huyện Huyện Bác Ái
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Hoàng Văn Vui, Nguyễn Thị Hồng Trang
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 52 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này