Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Kim Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường THCN BC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 63 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 301 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này