Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hương Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Vĩnh
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Giới thiệu Giáo viên Tiểu học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 13 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này