Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vũ Thanh Hợi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lăng Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4544 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1856 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này