Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tâm
Giới tính Nữ
Đơn vị trường hướng nghiệp thanh thuỷ
Tỉnh/thành phú thọ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2030 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2118 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này