Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên phạm minh hien
Giới tính Nữ
Đơn vị thpt Gia Phu
Tỉnh/thành sơn la
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 432 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5330 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này