Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Bằng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Dân
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu Là GV Mỹ thuật
Xác thực bởi Nguyễn Sỹ Bằng, Dương Xuân Sang
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 14 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3184 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này