Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ba - Thủ Thừa
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nhà Dài
Quận/huyện Huyện Thủ Thừa
Tỉnh/thành Long An
Giới thiệu Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhà Dài - Thủ Thừa - Long An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 258 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5666 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13469 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này