Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Văn Bính
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phước Hoà
Quận/huyện Huyện Tuy Phước
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 117 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2249 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30138 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này