Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Nguyên 1
Quận/huyện Huyện Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Đàm Thị Thanh Hằng, Tạ Quang Vinh
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1366 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1748 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này