Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Ngọc Toản
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phú Ngọc
Quận/huyện Huyện Định Quán
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6166 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5214 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này