Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Trương Ngọc Hân
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Hiền
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 569 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1595 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này